Biz Sizi Arayalım

0 (542) 459 57 57 0 (368) 613 42 56

Firma Bilgileri

Küçücük kasabanın yükselen değeri YİRMİBEŞOĞLU İNŞAAT için Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.

Bu nedenle;

– Şirketimizin var olan saygınlığını yükseltmeyi,

– Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eğitimi ile sorunun değil çözümün parçası olmayı,

Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil aile bilinci ile çalışmayı,

– Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi ile geniş bir ekip kurmayı,

– Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslar- arası standartlara uyarak müşterimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim yapmayı,

– Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak kendi standartlarımızı oluşturmayı,

– Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkikleyen ve iş güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi veiyileştirmeyi,

– Tehlikeleri planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için riskleri değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı ve iş kazalarını engellemeyi,

– Bizimle çalışan firmalarıda sistemin ayrılmaz bir parçası görerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallarımıza onlarında uyması için gerekli ortamı sağlamayı

– Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli arttırılmasını gelişen teknolojiye ayak uydurarak standartların üstünde olmayı,

AMAÇ EDİNDİK ve bunu ŞİRKET POLİTİKAMIZ olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Mehmet ÇETİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI